Bedankt aan iedereen!!

Wauw!

Het zit er alweer op! Het is echt voorbij gevlogen! 🤩

Zonder onze 'crew' achter de schermen, de toog, het decor, licht en geluid, tickets, ... Maar ook onze sponsors en natuurlijk ook iedereen die is komen kijken zouden onze voorstellingen nooit kunnen tippen aan wat jullie te zien hebben gekregen!

Daarom willen we samen een buiging maken voor iedereen die alles mee heeft waargemaakt! 👏

Een dikke dankjewel!

Onstaan van Het Stadstheater

Nadat er al enkele jaren tussen pot en pint over een Vlimmerse toneelvereniging werd gesproken ging men uiteindelijk van start op 19 december 2009.

Die datum werd een mijlpaal waarop de allereerste autonome toneelkring ‘Het Stadstheater’ in Vlimmeren werd geboren.
Als eerste bestuur werd verkozen: Marc Bollansée (voorzitter), Marc Smans (ondervoorzitter), An Bollansée (secretaris), Greet Mertens (schatbewaarder), Guy Jansen en Jef Bellens.
De start was hoopvol en vast beraden. Buiten de bestuursleden werden tijdens deze startvergadering een 6-tal leden effectief genoteerd met een kasinhoud van € 5. Het eerste doel was goed starten en Het Stadstheater zo snel mogelijk bekend maken, want tijdens het laatste weekend van oktober 2010 zou de eerste theaterproductie plaatsvinden.

Op 1 februari 2010 werd Het Stadstheater door het Schepencollege officieel erkend als culturele vereniging van Beerse.
Tijdens Vlimmeren Klein Kermis, op zondag 2 mei 2010, werd Straattheater gebracht in de Kerkenhoek (rommelmarkt), in het Parochiecentrum (kermis), op het T-kruispunt Dorpsstraat-Hoogstraat (jaarmarkt), in het Duivenlokaal en in de kermistent van KLJ. (Vlimmerleeplein). Het Straattheater ‘Het leven zit vol verrassingen’ – dat dienstdeed als visitekaartje – werd onder de vorm diverse sketches met succes gespeeld door Pieter De Winter, Patrick Goossens, Greet Mertens, Ilse Josten, Anthony Dignef en gepresenteerd door Jull Verstricht in een regie van Marc Bollansée.

Na dit eerste publieke optreden groeide het aantal leden snel aan en ging alle aandacht naar de voorbereiding van de allereerste podiumproductie: ‘1ste Grote Vlimmerse Stadsrevue’, op 29-30-31 oktober 2010.