Vorige producties

Ontstaan van Het Stadstheater

Nadat er al enkele jaren tussen pot en pint over een Vlimmerse toneelvereniging werd gesproken ging men uiteindelijk van start op 19 december 2009.

 

Die datum werd een mijlpaal waarop de allereerste autonome toneelkring ‘Het Stadstheater’ in Vlimmeren werd geboren.
Als eerste bestuur werd verkozen: Marc Bollansée (voorzitter), Marc Smans (ondervoorzitter), An Bollansée (secretaris), Greet Mertens (schatbewaarder), Guy Jansen en Jef Bellens.


De start was hoopvol en vast beraden. Buiten de bestuursleden werden tijdens deze startvergadering een 6-tal leden effectief genoteerd met een kasinhoud van € 5. Het eerste doel was goed starten en Het Stadstheater zo snel mogelijk bekend maken, want tijdens het laatste weekend van oktober 2010 zou de eerste theaterproductie plaatsvinden.

 

Op 1 februari 2010 werd Het Stadstheater door het Schepencollege officieel erkend als culturele vereniging van Beerse.


Tijdens Vlimmeren Klein Kermis, op zondag 2 mei 2010, werd Straattheater gebracht in de Kerkenhoek (rommelmarkt), in het Parochiecentrum (kermis), op het T-kruispunt Dorpsstraat-Hoogstraat (jaarmarkt), in het Duivenlokaal en in de kermistent van KLJ. (Vlimmerleeplein). Het Straattheater ‘Het leven zit vol verrassingen’ – dat dienstdeed als visitekaartje – werd onder de vorm diverse sketches met succes gespeeld door Pieter De Winter, Patrick Goossens, Greet Mertens, Ilse Josten, Anthony Dignef en gepresenteerd door Jull Verstricht in een regie van Marc Bollansée.

 

Na dit eerste publieke optreden groeide het aantal leden snel aan en ging alle aandacht naar de voorbereiding van de allereerste podiumproductie: ‘1ste Grote Vlimmerse Stadsrevue’, op 29-30-31 oktober 2010.

2010

Optreden Vlimmeren kermis

2010

Eerste Grote Vlimmerse Stadsrevue

2010

Sinterklaasact 'Sinterklaas is verloren!'

2015

Pension de Hooizolder

2016

Extra Hulp op de Eerste Hulp

2017

Kaas met Gaatjes

2018

Hotel Kommer en Kwel

2019

Wanda's Bonte Was

icoon paprika uit aftrika

2022

Paprika uit Afrika

2023

Tiercé aan zee

background5

2024

???